(Buraya Başlık Giriniz)

Şirketiniz yasal düzenlemelere ve iç prosedürlere uygun çalışıyor mu? 
Uygunluk denetimleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olan amaç ve politikalara, yönetmelik ve prosedürlere, mali ve diğer mevzuata uyulup uyulmadığını veya hangi düzeyde uyulduğunu belirlemek amacıyla yapılan denetimlerdir. Uygunluk denetimleri şirketlerin mali işler, satın alma, satış, pazarlama veya insan kaynakları gibi bölümlerinde ayrı ayrı ya da bu bölümlerin tümünde gerçekleştirilir.
Kurumsallaşmanın önem kazanmasıyla birlikte, yeni prosedürler ve düzenleyici kurallar da gelişmeye devam etmektedir. Denetim ekibimiz, değişen prosedür ve kurallara uyum sürecinde sizlere rehberlik edecek uzmanlığa sahiptir.
Müşterilerimizin yerel ve uluslararası düzenlemelere veya iç prosedürlerine uygunluğunu üst yönetim ile birlikte gözden geçiriyoruz. Şirketinizin ihtiyaçlarına yönelik uyum programları oluşturuyor ve yükümlülüklerinizi zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmeniz için yol gösteriyoruz.