• Resim Bulunamadı
  • Resim Bulunamadı
  • Resim Bulunamadı
  • Resim Bulunamadı


SBD SENTEZ BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.

Bağımsız Denetim Nedir .......  ?

Bağımsız denetim  ticaret hukukumuzda  yürürlüğe giren 6102 sayılı Kanun’da yer almıştır. Bağımsız denetim; Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.

Bağımsız Denetimin Amacı 

Bağımsız denetimin amacı şirketlerin mali tablolarının Uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetimidir. Böylece şirketlerin mali tablolarında tam bir standart sağlanmış olacak ve mali tabloların anlaşılabilirliği artmış olacaktır.

SBD Sentez Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.olarak, denetim için yetki alanımıza giren hizmet verdiğimiz farklı sektörlerde müşterilerimiz bulunmaktadır ;

(Tarım, Turizm, Gıda, Enerji, Madencilik, Vakıf, vb. sektörlerde faaliyet göstermektedirler.)

http:// pasaoglu .sahibinden.com

Sahibinden.com sitesi ile bağlantı kurulabilmesi için kırmızı bölüme tıklayarak magaza adını giriniz.

(Satışta Bulunan İlanlarımız)

(İlanlarımızın tümünü listelemek için)(Tıklayınız)

(Faaliyet Alanlarımız)

(Faaliyet alanları ile ilgili açıklamalar girebilirsiniz)

Resim Bulunamadı

Enerji Piyasasında Bağımsız Denetim

...
Resim Bulunamadı

Tarım Bakanlığına Bağlı Üretici Birlikleri

...
Resim Bulunamadı

Medya Hizmet Sağlayıcıların Denetimi

...
Resim Bulunamadı

TCMB Merkez Bankası SRVTS Denetimi

(Buraya açıklama giriniz)