...

SBD Sentez’ de en güncel muhasebe ve denetim standartları ve yöntemleri ile bunlara dayanarak oluşturulan ve modern işletmelere en uygun düşen teknolojilerle çalışıyoruz.
Kaliteli denetime ihtiyaç hiç bugünkü kadar büyük olmamıştır. Şirket sahipleri, geçen birkaç yıl içinde meydana gelmiş olan şirket skandalları dolayısıyla kendilerine sunulan mali tabloların yayınlanmış standartlara uygun olarak doğruyu yansıttığına ilişkin güvenceye şimdiye kadar görülmemiş oranda ihtiyaç duymaktadırlar.
Her geçen gün Vergi mevzuatı daha karmaşık bir şekil almakta olup bu mevzuatı yorumlayacak ve müşteriye odaklanmış en iyi danışmanlık hizmeti verecek uzmanlara ihtiyaç vardır.
Ayrıca şirket birleşmeleri ve satın almalarına ilişkin olarak şirket değerlemeleri ve due diligence (özel amaçlı rapor) çalışmaları gibi özel uzmanlık isteyen konularda ihtiyaç büyümektedir.
SBD Sentez’ de üzerimize aldığımız her görev yetkili bir şirket ortağı tarafından yönetilmekte ve incelenmekte olan konuya odaklanan uzmanlar ekibi tarafından takip edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Müşterimizin başarısı bizim başarımızdır. Müşterilerimizle uzun vadeli ilişki tesis edilmesine büyük önem veririz.(Herhangi bir açıklama girebilirsiniz)