(Buraya Başlık Giriniz)

Finansal tabloların denetlenmiş olmasının önemi gün geçtikçe artıyor.
SBD olarak müşterilerimiz ile işbirliği içinde şirketlerin yasal yükümlülüklerinin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktayız. Denetim hizmeti sırasında ve düzenlediğimiz bağımsız denetim raporunda, müşterilerimizin mevcut sorunlarını ve gelecekte oluşabilecek finansal risklerini tespit ediyoruz. Ayrıca, sektörel bilgilerimizi kullanarak kontrol ve yeterlilik konularında önerilere sunuyoruz.
Müşterilerimizin büyüklüklerine göre ve bulundukları sektöre ilişkin bilgi ve deneyime sahip uzman ekiplerimizle denetim hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra, finansal raporlama standartları ile ilgili yenilik ve değişiklikler hakkında duyurular yayınlıyor, mesleki seminerler ve organizasyonlarla müşterilerimizin güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlıyoruz.
Düzenleyici kuruluşlara tabi olan müşterilerimiz için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:
• Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) kapsamında bağımsız denetim,
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na tabi şirketlerin bağımsız denetimi,
• Tarım Bakanlığı 5200 Sayılı yasa ile kurulan Tarımsal Üretici Birliklerinin Denetimi
• TCMB – SRVTS (Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Denetimi
• Medya Kuruluşları Denetimi
• Tarımsal Lisanslı Depoculuk Şirketlerinin Denetimi
• Tarım Satış Kooperatiflerinin Denetimi
• Vakıfların Denetimi