Bağımsız Denetim Hizmetleri

SBD Sentez olarak amacımız, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden, orta ve küçük ölçekli dinamik şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunmak ve müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 2012 yılında hayata geçmesi ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ nun (KGK) Türkiye’deki bağımsız denetim süreçlerine getirdiği yenilikler ve belirlediği kriterler, ülkemizdeki üretim ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde denetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Belirlenen son kriterlere göre; özetle, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan ölçütlere göre tek başına veya iştirak/bağlı ortaklıkları ile birlikte aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı, çalışan sayısı kriterlerine göre belirlenen ve iki yıl üst üste en az ikisini sağlayan şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmaları zorunlu hale gelmiştir. Gerek KGK denetimine tabi şirketlerin, gerekse içinde bulundukları diğer şartlara bağlı olarak, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler konusunda her türlü desteği sunmaya hazırız.
Sunduğumuz bağımsız denetim hizmetleri özetle aşağıdaki gibidir.
• Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin UFRS’ ye uyumlu TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
• Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerce hazırlanmış finansal tablolarının bağımsız denetimi
• Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması
• Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurt dışında mukim hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
• İç kontrol denetimleri
• Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi
SBD Sentez’ de en güncel muhasebe ve denetim standartları ve yöntemleri ile modern işletmelere en uygun teknolojilerle çalışıyoruz. Kaliteli denetime duyulan ihtiyaç bugünkü kadar büyük olmamıştır. Şirket sahipleri ve diğer paydaşlar, kendilerine sunulan mali tabloların, yayınlanmış standartlara uygun olarak doğruyu yansıttığına ilişkin güvenceye şimdiye kadar görülmemiş oranda ihtiyaç duymaktadırlar. Vergi mevzuatı her geçen gün daha karmaşık bir hal almakta olup bu mevzuatı yorumlayacak ve en etkin danışmanlık hizmetini sunacak uzmanlara ihtiyaç vardır. Ayrıca, şirket birleşmeleri ve satın almalarına ilişkin olarak şirket değerlemeleri ve due diligence (özel amaçlı rapor) çalışmaları gibi özel uzmanlık isteyen konulara da ihtiyaç büyümektedir.
SBD Sentez’ de üzerimize aldığımız her görev yetkili bir şirket ortağı tarafından yönetilmekte ve takip edilmekte, konuya odaklanan uzman ekipler tarafından sonuca bağlanmaktadır. Müşterimizin başarısı bizim başarımızdır. İhtiyaç duyduğunuz bağımsız denetim hizmetleri için sizlerle görüşmekten memnuniyet duyarız.