Yıllara Göre Şeffaflık Raporu

Denetim Kuruluşu Olarak ;

Denetim Yetkilendirme Kapsamımıza Göre , Şeffaflık Raporu Düzenleme Zorunluluğumuz Bulunmadığı ve KGK' na Bildirim Yükümlülüğümüz Bulunmadığı  için İnternet Sitemizde Yayınlamadığımızı  bildiririz.